ShkodraCity

Welcome to Shkoder Albania

  • Statistikat

    • 23,467 Vizitor Kan Qen Sot
  • .adHeadline {font: bold 10pt Arial; text-decoration: underline; color: #0000FF;} .adText {font: normal 10pt Arial; text-decoration: none; color: #000000;} try{var AdBrite_Iframe=window.top!=window.self?2:1;var AdBrite_Referrer=document.referrer==''?document.location:document.referrer;AdBrite_Referrer=encodeURIComponent(AdBrite_Referrer);}catch(e){var AdBrite_Iframe='';var AdBrite_Referrer='';} document.write(String.fromCharCode(60,83,67,82,73,80,84));document.write(' src="http://ads.adbrite.com/mb/text_group.php?sid=1141782&br=1&ifr='+AdBrite_Iframe+'&ref='+AdBrite_Referrer+'" type="text/javascript">');document.write(String.fromCharCode(60,47,83,67,82,73,80,84,62));

Arsimi dhe Shkollat Shtetërore

Posted by KLoDi on March 27, 2009

Nr

Institucione

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

1

Kopshte femijësh

22

22

22

23

25

25

25

25

Fëmijë

1628

1689

1621

1631

1745

1602

1627

1572

Edukatore

82

82

83

85

85

87

87

89

2

Shkolla 8-Vjeçare

17

19

19

19

19

19

20

20

Nxënës

12523

12710

12487

12301

12092

11870

11334

11064

Mësues

666

556

655

653

647

584

611

618

3

Shkolla të Mesme të Përgjithshme

3

3

3

4

4

4

4

4

Nxënës

2478

2751

2465

2696

2825

2135

2273

2384

Mësues

143

122

117

146

140

140

136

136

4

Shkolla të Mesme Profesionale

9

9

8

7

7

7

7

7

Nxënës

2180

2120

1822

1698

1776

1841

2090

2361

Mësues

239

261

241

212

207

187

186

191

5

Shkolla e Handikapatëve

1

1

1

1

1

1

1

1

Nxënës

84

86

96

96

92

86

96

87

Mësues

25

26

26

26

26

25

25

25

Shkollat e Mesme (Viti 2003-2004)

Të përgjithshme

Numri i nxënësve

Profesionale

Numri i nxënësve

Profesionale

Numri i nxënësve

28 Nëntori

731

Industriale

434

Fermerëve

54

Jordan Misja

795

Ndërtimi

136

Veterinare

106

“Kol
Idromeno”
Oso Kuka

560

Teknologjike

468

Gjuhë të

733

Huaja
Kol Idromeno

298

Pyjore

232

Artistike

198

“13 Dhjetori”

1 079

Shkolla e
Natës dhe
Korrespondenca

Shkollat profesionale frekuentohen nga nxënës të qytetit, të rrethit të Shkodrës si dhe të rretheve të tjera. Këto shkolla janë të pajisura me konvikte për fjetje për të ardhurit.

Shkolla e Mesme e Përgjithshme “28 Nëntori”

Arsimi dhe shkollat private

Vitet

Institucione

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Arsimi parashkollor

Kopshte

1

1

2

2

3

4

4

Femije

160

180

282

298

434

497

486

Edukatore

6

4

11

13

16

21

16

Mesues te jashtem

3

3

3

3

3

3

3

Arsimi 8 vjeçar

Shkolla

1

2

3

4

8

10

10

Nxenes

122

229

394

585

1042

1450

1895

Mesues definitiv

9

11

21

47

62

75

113

Mesues te jashtem

9

12

Arsimi i Mesem

Shkolla

2

2

2

2

4

4

4

Nxenes

178

322

441

594

835

880

974

Mesues definitiv

31

37

41

62

94

95

125

Mesues te jashtem

10

10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: