ShkodraCity

Welcome to Shkoder Albania

  • Statistikat

    • 23,467 Vizitor Kan Qen Sot
  • .adHeadline {font: bold 10pt Arial; text-decoration: underline; color: #0000FF;} .adText {font: normal 10pt Arial; text-decoration: none; color: #000000;} try{var AdBrite_Iframe=window.top!=window.self?2:1;var AdBrite_Referrer=document.referrer==''?document.location:document.referrer;AdBrite_Referrer=encodeURIComponent(AdBrite_Referrer);}catch(e){var AdBrite_Iframe='';var AdBrite_Referrer='';} document.write(String.fromCharCode(60,83,67,82,73,80,84));document.write(' src="http://ads.adbrite.com/mb/text_group.php?sid=1141782&br=1&ifr='+AdBrite_Iframe+'&ref='+AdBrite_Referrer+'" type="text/javascript">');document.write(String.fromCharCode(60,47,83,67,82,73,80,84,62));

Burimet Natyrore të Rrethit Shkodër

Posted by KLoDi on March 27, 2009

Rrethi i Shkodrës kufizohet nga veriu me rrethin e Malësisë së Madhe, në perëndim me Republikën e Malit të Zi dhe detin Adriatik, nga jugu me rrethin e Lezhës dhe në lindje me rrethin e Pukës. Ka një sipërfaqe prej 2049 km2 dhe një popullsi prej 241 mijë banorë. Në këtë territor ka tre liqene.
Liqeni i Shkodrës ka një sipërfaqe prej 369 km2, nga të cilat 149 km2 janë në territorin shqiptar, pjesa tjetër i takon Republikës së Malit të Zi. Thellësia mesatare është 10 m, temperatura mesatare e ujit është 16.50 °C. Liqeni ushtron ndikim zbutës mbi klimën e qytetit dhe është shumë i pasur me peshk. Rendimenti vjetor ështe 50 kg/ha. Ky liqen është më i madhi në Ballkan. Vija e bregut të liqenit ka një gjatësi prej 14.5 km, nga e cila rreth 10 km është shkëmbore dhe 4.5 km fushore. Siperfaqja e liqenit që mbulohet nga kjo vijë është rreth 2300 ha.

Pamje e liqenit

Liqeni Artificial i Vaut të Dejës ka një siperfaqe prej 27 km2. Liqeni i Komanit ka një sipërfaqe prej 17 km2.

Rrethi i Shkodrës përshkohet nga tre lumenj: Drini, Buna dhe Kiri.
Mbi lumin Drin ndodhen dy hidrocentrale: i Vaut të Dejës i ndodhur 20 km nga qyteti, me fuqi 250 MW; i Komanit i ndodhur 40 km nga qyteti, me fuqi 600 MW. Në malësitë e Shkodrës ekziston një pellg ujëmbledhës malor, me lartësi mesatare 800 m dhe me një rezervë energjie të shfrytëzueshme prej 400 MW/orë, i cili është i përshtatshëm për ndërtimin e hidrocentraleve të vogla.

Liqeni i Shkodrës

Ndër burimet minerale kryesore përmendim: Miniera e Bakrit – Palaj Karme, në distancë 45 km nga qyteti. Rezervat e mineralit llogariten mbi 1 milion ton me 2.5% Cu. Burime të tjera minerale bakri ka në Turrec, 40 km larg dhe minerali titanoilmenit në Ungre, 55 km larg.
Ndër mineralet jometalore përmendim: kaolina në Domen-Postribë dhe Vig; vendburim silici në Vilzë; boksite në Villgare; dolomite në Rrasek; rriolite në Guri Zi. Në periferi të Shkodrës ka reserva të mëdha lënde të parë për prodhimin e materialeve të ndërtimit.

Rrethi i Shkodrës ka një natyrë të shumëllojshme. Në jugperëndim, rreth 30 km larg ndodhet plazhi detar i Velipojës. Në bregun e liqenit kemi qendrat klimaterike dhe turistike Shirokë dhe Zogaj. Liqenet artificiale malore janë plot me peshk dhe lumenjtë malore janë në vetvete atraksione turistike. Nga veriperëndimi fillojne alpet e veriut, deri në 2600 m lartësi, ku ndodhen pikat turistike të Thethit dhe Bogës.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: