ShkodraCity

Welcome to Shkoder Albania

  • Statistikat

    • 23,467 Vizitor Kan Qen Sot
  • .adHeadline {font: bold 10pt Arial; text-decoration: underline; color: #0000FF;} .adText {font: normal 10pt Arial; text-decoration: none; color: #000000;} try{var AdBrite_Iframe=window.top!=window.self?2:1;var AdBrite_Referrer=document.referrer==''?document.location:document.referrer;AdBrite_Referrer=encodeURIComponent(AdBrite_Referrer);}catch(e){var AdBrite_Iframe='';var AdBrite_Referrer='';} document.write(String.fromCharCode(60,83,67,82,73,80,84));document.write(' src="http://ads.adbrite.com/mb/text_group.php?sid=1141782&br=1&ifr='+AdBrite_Iframe+'&ref='+AdBrite_Referrer+'" type="text/javascript">');document.write(String.fromCharCode(60,47,83,67,82,73,80,84,62));

Skema e sistemit shëndetësor shtetëror në vendin tonë:

Posted by KLoDi on March 27, 2009

MINISTRIA E SHËNDETËSISË

DREJTORIA E SHËNDETIT PUBLIK

Tregues të përkujdesit mjekësor në Bashkinë Shkodër

Emërtimi

Viti 2002

Mjekë gjithsej:

172

1. Mjekë në shërbimin Hygjenë-Epidemiologji

17

2. Mjekë në shërbimin ambulator (mjekë të familjes)

43

3. Mjekë të spitalit

110

4. Mjekë privatë

2

Stomatologë gjithsej

56

Mjekë

45

Ndihmësmjekë

11

Nga këta

– Në shërbimin shtetëror Mjekë

15

Ndihmësmjekë

6

– Në shërbimin privat Mjekë

30

Ndihmësmjekë

5

– Laborantë dentarë

6

Sipas të dhënave të Drejtorisë së Shëndetit Publik Shkodër

Tregues të shërbimit mjekësor parësor në Bashkinë Shkodër

Nr. R.

Emërtimi

Nr

1

Njësi të shërbimit ambulator

42

nga këto:

– Ambulanca për të rritur

28

– Ambulanca për fëmijë

14

2

Qendra shëndetësore të organizuara

6

të cilat përfshijnë:

– Ambulanca për të rritur

15

– Ambulanca për fëmijë

9

3

Konsultore të nënës

4

4

Konsultore të fëmijëve

8

5

Qëndra të planifikimit familjar

1

Burimi: Drejtoria e Shëndetit Publik ParësorPunoi: Drejtoria e Plan-koordimit dhe Informimit Publik

Tregues të shërbimit perventiv në Bashkinë Shkodër

Nr. R.

Emërtimi

Viti 2002

1

Konsultore të nënës

4

2

Qendra të planifikimit familjar

2

3

Konsultore të fëmijëve

8

4

Farmaci dhe agjensi farmaceutike

52

5

Personeli farmacist

82

Sipas të dhënave të Drejtorisë së Shëndetit Publik Parësor
Farmacitë sipas rregjistrimeve në Sigurimet Shoqërore Shkodër

Të dhëna statistikore për shërbimin shëndetësor në qytetin e Shkodrës

Drejtoria Spitalore

Nr. R.

Spitalet

Shtretër

Personel i lartë

Personel i mësem

Personel shërbimi

1

Civil (Kirurgji – patologji)

148

43

137

74

2

Neuro-Psikiatrik

135

7

46

27

3

Infektiv

25

3

10

8

4

Maternitet

135

12

60

32

5

Pediatri

80

10

40

49

6

Pneumo-Ftiziatri

70

4

24

17

7

Poliklinikë

17

70

14

8

Administrata

8

22

41

154

Gjithsej

601

118

428

375

Burimi: Drejtoria Spitalore

Punoi: Drejtoria e Plan-koordimit dhe Informimit Publik

Të dhëna mbi shërbimin spitalor në qytetin e Shkodrës për vitin 2002

Nr. R.

Shërbimi sipasa spitaleve

shtre-
tër

ditë shtretër plotësuar

të shtruar

ditë qëndrimi mesatar

shfrytëzuar mesatarisht ditë

Shfrytëzim shtrati në %

1

Patologji

71

15337

1932

7.9

225.5

59.2

2

Kirurgji

113

11399

3210

3.5

162.8

27.6

3

Pediatri

110

9749

2301

4.2

121.8

24.3

4

Obstetrikë-
Gjinekologji

120

16700

5421

3

123.7

38.1

5

Infektiv

25

5053

907

5.5

202.1

55.4

6

Pneumo-Ftiziatri

70

12855

1143

11.2

183.6

50.3

7

Psikiatri

135

34450

1122

30.7

255

69.9

8

Reanima-
cion

8

1349

434

3.1

168.6

46.2

Totali

652

106892

16470

6.4

180.8

44.9

Sipas të dhënave të zyrës së statistikës pranë Drejtorisë Spitalore Shkodër.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: