ShkodraCity

Welcome to Shkoder Albania

  • Statistikat

    • 22,877 Vizitor Kan Qen Sot
  • .adHeadline {font: bold 10pt Arial; text-decoration: underline; color: #0000FF;} .adText {font: normal 10pt Arial; text-decoration: none; color: #000000;} try{var AdBrite_Iframe=window.top!=window.self?2:1;var AdBrite_Referrer=document.referrer==''?document.location:document.referrer;AdBrite_Referrer=encodeURIComponent(AdBrite_Referrer);}catch(e){var AdBrite_Iframe='';var AdBrite_Referrer='';} document.write(String.fromCharCode(60,83,67,82,73,80,84));document.write(' src="http://ads.adbrite.com/mb/text_group.php?sid=1141782&br=1&ifr='+AdBrite_Iframe+'&ref='+AdBrite_Referrer+'" type="text/javascript">');document.write(String.fromCharCode(60,47,83,67,82,73,80,84,62));

Archive for the ‘Aresimi’ Category

Universiteti “Luigj Gurakuqi”

Posted by KLoDi on March 27, 2009

Ky universitet është universiteti i dytë i themeluar në Shqipëri pas atij të Tiranës.
Ka filluar në vitin 1957 si Institut i Lartë Pedagogjik me afat studimi dy vjeçar. Kishte dy degë: gjuhë-letërsi-histori dhe matematikë-fizikë, me 66 studentë dhe 6 pëdagogë.

Më 1970 bëhët institut 3-vjeçar dhe ka 4 degë: gjuhë-letërsi, histori-gjeografi, matematikë-fizikë dhe biologji-kimi. Në vitin 1982 afati i studimeve bëhet 4-vjeçar.

Më 1991 themelohet Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, dhe sot funksionon me këto fakultete:

1.
Fakulteti i shkencave shoqërore me dëget: Gjuhë-letërsi, histori-gjeografi
2.
Fakulteti i gjuhëve të huaja me degët: Italianistikë, anglistikë, gjermanistikë
3.
Fakulteti i shkencave natyrore me degët: Matematikë, fizikë, biologji-kimi, infermieri, informatikë
4.
Fakulteti i drejtesisë me degën: Juridik
5.
Fakulteti i ekonomisë me degët: Administrim Bisnes, financë, turizëm
6.
Fakulteti i Mësuesisë me degët: Cikël i Ulët, Edukator

Read the rest of this entry »

Advertisements

Posted in Aresimi | Tagged: | Leave a Comment »

Arsimi dhe Shkollat Shtetërore

Posted by KLoDi on March 27, 2009

Nr

Institucione

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

1

Kopshte femijësh

22

22

22

23

25

25

25

25

Fëmijë

1628

1689

1621

1631

1745

1602

1627

1572

Edukatore

82

82

83

85

85

87

87

89

2

Shkolla 8-Vjeçare

17

19

19

19

19

19

20

20

Nxënës

12523

12710

12487

12301

12092

11870

11334

11064

Mësues

666

556

655

653

647

584

611

618

3

Shkolla të Mesme të Përgjithshme

3

3

3

4

4

4

4

4

Nxënës

2478

2751

2465

2696

2825

2135

2273

2384

Mësues

143

122

117

146

140

140

136

136

4

Shkolla të Mesme Profesionale

9

9

8

7

7

7

7

7

Nxënës

2180

2120

1822

1698

1776

1841

2090

2361

Mësues

239

261

241

212

207

187

186

191

5

Shkolla e Handikapatëve

1

1

1

1

1

1

1

1

Nxënës

84

86

96

96

92

86

96

87

Mësues

25

26

26

26

26

25

25

25

Read the rest of this entry »

Posted in Aresimi | Tagged: | Leave a Comment »