ShkodraCity

Welcome to Shkoder Albania

  • Statistikat

    • 22,877 Vizitor Kan Qen Sot
  • .adHeadline {font: bold 10pt Arial; text-decoration: underline; color: #0000FF;} .adText {font: normal 10pt Arial; text-decoration: none; color: #000000;} try{var AdBrite_Iframe=window.top!=window.self?2:1;var AdBrite_Referrer=document.referrer==''?document.location:document.referrer;AdBrite_Referrer=encodeURIComponent(AdBrite_Referrer);}catch(e){var AdBrite_Iframe='';var AdBrite_Referrer='';} document.write(String.fromCharCode(60,83,67,82,73,80,84));document.write(' src="http://ads.adbrite.com/mb/text_group.php?sid=1141782&br=1&ifr='+AdBrite_Iframe+'&ref='+AdBrite_Referrer+'" type="text/javascript">');document.write(String.fromCharCode(60,47,83,67,82,73,80,84,62));

Insitucione Shkoder

.:: Institucionet kryesore të qytetit ::.

Institucione shtetërore buxhetore

Institucione qëndrore Drejtësia Rendi
Prefektura Gjykata e Shkalles se Pare Prokuroria Ushtarake
Këshilli i Qarkut Gjykata e Apelit Komisariati i Policisë
Bashkia Prokuroria e Rrethit SH.I.SH.
– Prokuroria e Apelit Policia e Ndërtimit

.:: Drejtoritë në varësi të Qeverisë Qëndrore ::.

Drejtoria Arsimore Drejtoria e Punës dhe Përkrahjes Sociale
Drejtoria e Shërbimit Shëdetësor Parësor Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor
Drejtoria e Spitalore Drejtoria e Shërbimit Pyjor
Drejtoria e Bujqësisë dhe Ushqimit Drejtoria Doganore

.:: Degë të Qeverisë Qëndrore ::.

Dega e Buxhetit Dega Ushtarake
Dega e Thesarit Dega Agjencisë Kombëtare e Privatizimit
Dega e Tatim Taksave Dega e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Mjedisit
Dega e Kontrollit të Shtetit Zyra e Rregjistrimit të Pasurive të Patundshme
Dega e Statistikës Dega Rajonale e Punësimit

.:: Institucione Shtetërore Jo-Buxhetore ::.

Filiali Albaposta Kryqi i Kuq Lokal
Filiali Albtelekom Drejtoria e Ujrave
Dega e Sigurimeve Shoqërore Drejtoria Rajonale e Hekurudhave
Dega e Sigurimeve Shëndetësore Dega e Karburantit
I N S I G Enti i Banesave
Banka Kombëtare Tregtare Dega e Sherbimit të Transportit
Banka Raiffeisen
Filiali i Bankës Shqiptare
Dhoma e Tregetisë dhe Industrisë
Radio Shkodra
Inkubatori i Biznesit
Dega e Kontrollit të Mjeteve
Matëse

.:: Institucionet Financiare ::.

Në qytetin e Shkodrës ushtron aktivitetin e saje Banka e Kursimeve, bankë shteterore qe nepermjet degeve te sajë mbulon te gjithe vendin. Gjithashtu operojne dhe kater banka private me qender ne Tirane.Keto punojne si banka universale duke ofruar sherbime te ndryshme si: ruajtje depozitash, dhenie huaje, transaksione pagesash nderkombetare, sherbime per llogari rrjedhese, veprime me çeqe etj.

Ne qytetin e Shkodres operojne deget e bankave :

Banka Kombëtare Tregtare
Adresa: Rruga “ Vasil Shanto “
Tel: (022) 40 105, 44 448, 45 049.
Fax: (022) 43 056

Banka e kursimeve
Adresa: Rruga “ 13 Dhjetori “
Tel: (022) 43 764
Tel & Fax: (022) 43 171 , 43 309

Banka Arabe Shqiptare Islamike
Adresa: Rruga “ Çlirimi “
Tel: (022) 47 436
Tel & Fax: (022) 48 487

Tirana Bank
Adresa: Rruga “ 13 Dhjetori “
Tel: (022) 48 650, 48 655, 48 670.
Fax: (022) 48 615

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: